Realizacja projektu

Fundacja na rzecz Rozwoju Edukacji Dziecięcej FRRED, na podstawie umowy nr RPWM.09.0303-28-0001/22 z dnia 30.05.2022r., realizuje projekt pt. „Utworzenie i wyposażenie czterech mobilnych pracowni edukacyjnych: fizyczno-astronomicznych i chemiczno-przyrodniczych dla dzieci i młodzieży z obszarów OSI województwa warmińsko-mazurskiego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel

Projekt polegający na utworzeniu i wyposażeniu 4 mobilnych pracowni edukacyjnych ma za zadanie uzupełniać i wspierać naukę podstawy programowej dla dzieci i młodzieży z terenów województwa warmińsko – mazurskiego.

Sprzęt

Utworzone pracownie Mobilnego Laboratorium z zakresu fizyki i astronomii, chemii/przyrody oraz grupowych klocków i robotów konstrukcyjnych – Robotyki wyposażone są w profesjonalny sprzęt renomowanych firm produkujących najnowocześniejsze wyposażenie edukacyjne oraz pierwsze w Polsce mobilne planetarium działające w technologii 3D.

Imprezy otwarte

Trenerzy Fundacji FRRED przeprowadzą bezpłatne zajęcia w szkołach z powiatów: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, ełcki, gołdapski, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, olecki, olsztyński, ostródzki, piski, szczycieński i węgorzewski.
Będziemy obecni również w trakcie imprez otwartych organizowanych przez Samorządy lokalne.